kursolle.se

Kursolle är kursportalen där alla kurser inom Programmering, Webbutveckling och Webbserverprogrammering som ges av Johan Hällgren på TIS Göteborg finns samlade.

WordPress

Kursolle har en egen WordPress där det hamnar saker som kan vara bra att ha koll på. Exempelvis så kommer alla gemensamma kodövningar som vi gör på lektionstid att publiceras här.

Kurser inom Programmering

Programmering 1

Programmering 1 är grundkursen där du lär dig programmeringens grunder och vi skapar enklare textbaserade program.

Programmering 2

I fördjupningskursen lägger vi fokus på objektorientering och vi bygger bla spel.

Kurser inom Webbutveckling [front-end]

Webbutveckling 1

I grundkursen för webbutveckling så lär vi oss de grundläggande teknikerna för att bygga webbsidor samtidigt som vi går igenom hur webben fungerar och vilka lagar vi behöver ta hänsyn till.

Webbutveckling 2

I fördjupningskursen blir det en del programmering i front-endmiljö. Vi lär oss använda JavaScript samt flera ramverk för både script och design.

Kurser inom Webbserverprogrammering [back-end]

Webbserverprog 1

I grundkursen av webbserverprogrammering lär vi oss skapa dynamiska hemsidor och hämta information från databas.

Webbserverprog 2

I fördjupningskursen av webbserverprogrammering jobbar vi vidare med svårare tekniker och pratar om MVC, ramverk, XML och JSON.